Ариутгал, хамгааллын хувцас хэрэглэлийг өмсөж, тайлах заавар