Э.Батшугар: “Өрх бүрт орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бодит алхмыг өнөөдөр хийлээ