Э.Батшугар: Хувиараа бизнес эрхлэгчдэд дутагдалтай байгаа санхүүгийн хямд, шуурхай эх үүсвэрийг тусгай сангуудаар шийднэ