Авто замын сүлжээг өргөтгөн 2300 км-ээс багагүй урт авто зам шинээр барина