МАН:Хоёр жилд 50 хувь багасгасан утааг ирэх жил 80 хувь багасгана