Дэлхийн улс төрийн лидерүүд салбар салбарын эрдэмтэд байдаг