У.Хүрэлсүх:Чингэлтэйд дэвшүүлсэн гурван залуу бол шударга ёсыг өөрсдийн биеэр үлгэрлэж яваа улс төрчид