Т. Ганболд: Бид өргөс авсан мэт өөрчлөлтийг хийх ёстой