Миний сонгуулийн сурталчилгааны нийт зардал 10 сая ч хүрэхгүй байх урьдчилсан тооцоо гарсан