С.Ганжууржав: Улсыг удирдаад явах чадвартай Т.Ганболдыг дарханчууд үгүйлж байсан