Т.Ганболд: Нам бүлэглэлд барьцаалагдахгүйгээр төр цэвэршүүлэх процесст идэвхтэй оролцоно