Тордойн Ганболд тэргүүтэй бие даагчид байр сууриа илэрхийлжээ