“Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв” -ийн захирал Ц.Цэрэн УОК-ийн шийдвэрийг үл тоож гэр бүлийн аялал хийсэн үү