67 газрын цахим тоглоомын үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг цуцлуулах  саналыг хүргүүллээ
Засгийн газрын 410 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын “интернэт кафены үйл ажиллагаа явуулж байгаа газарт цахим тоглоом тоглуулахыг хориглоно” заалтыг зөрчин нийтийн зориулалттай орон сууцанд интернэт кафегаар ажиллахаар улсын байцаагчийн дүгнэлт гарсан газруудад цахим тоглоомын үйл ажиллагаа эрхлэх бүртгэлийн гэрчилгээ олгосон 28 газар, 2017-2020 онд мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт гараагүй цахим тоглоомын газарт үйл ажиллагаа эрхлэх бүртгэлийн гэрчилгээ олгосон 39, нийт 67 газрын цахим тоглоомын үйл ажиллагаа эрхлэх бүртгэлийн гэрчилгээг цуцлуулах саналыг Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хүргүүлэв.
Бусдад түгээх
  • gplus