Гал түймэр гарч болзошгүй 102.241 зөрчил дутагдлыг илрүүллээ