''Монос'' эмийн сан Хятадын түүхий эдээр чанаргүй эм үйлдвэрлэдэг гэв