Онцгой байдлын байгууллагад нисэх нэгж байгуулах төсөл хэрэгжинэ