НМХГ-ын дарга Л.Эрдэнэчулуун нэр төрд бүдүүлэгээр халдаж гүтгэсэн гэв