Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төсөөллийн тухай хууль тогтоомжийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт шилжүүлэв
Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл -ийн анхны хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн хийж, Эдийн засгийн байнгын хорооноос дэмжсэн болон дэмжээгүй зарчмын зөрүүтэй саналуудаар нэг бүрчлэн санал хурааж эхэлсэн юм. Үндсэн чиглэлийн төслийг бүх Байнгын хороо хуралдаанаараа хэлэлцэн анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэх шатанд гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг Эдийн засгийн байнгын хороо нэгтгэн хуралдаанаараа хэлэлцээд зарчмын зөрүүтэй 23 саналыг дэмжсэнийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар нэг бүрчлэн хэлэлцэж санал хураалгахад ихэнх санал олонхын дэмжлэг авсангүй.

Харин тогтоолын төслийн хавсралтын 8 дугаар зүйлийн 8 дахь заалтыг “Иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх бодлого хэрэгжүүлэх. Шалгуур үзүүлэлт:Ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах иргэдийн тоо, 2020 онд хүрэх түвшин, үр дүн:12 000, 2020 онд шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр: 230.0 тэрбум төгрөг, Улсын төсөв, Хариуцах байгууллага:Сангийн яам, Барилга, хот байгуулалтын яам” гэж өөрчлөх, мөн тогтоолын төслийн хавсралтын 8 дугаар зорилтод “Нийслэл, аймгийн төвийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил“, Шалгуур үзүүлэлт:Шугам сүлжээний урт/км, 2020 онд хүрэх түвшин, үр дүн:100.0, 2020 онд шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр:85.0 тэрбум төгрөг, Улсын төсөв, Хариуцах байгууллага:Барилга, хот байгуулалтын яам” гэж нэмэхээр Ажлын хэсгээс гаргасан саналыг гишүүд дэмжлээ.
Мөн Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ тогтоолын төслийн хавсралтын 3 дугаар зорилтын 3.4 дэх заалтад “Бэлчээрийн ургамалд хөнөөл учруулж буй үлийн цагаан оготно, царцаатай тэмцэх арга хэмжээ”, Шалгуур үзүүлэлт:Тэмцсэн талбайн хэмжээ, сая га, 2020 онд хүрэх түвшин, үр дүн:1 сая га, 2020 онд шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр:5.0 тэрбум төгрөг, Хариуцах байгууллага:ХХААХҮЯ” гэж нэмэх, Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Мөнхцэцэг тогтоолын төслийн 15 дугаар зорилтод “Эмнэлгийн ажилтнуудыг В вирусын эсрэг дархлаажуулалтад 100 хувь хамруулах“ гэсэн зорилт, арга хэмжээг нэмэх санал гаргасан нь дэмжигдэв. Түүнчлэн Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Болд, М.Оюунчимэг нар тогтоолын төслийн хавсралтын 8 дугаар зорилтын 8 дахь заалтын “Иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх бодлого хэрэгжүүлэх” гэсний дараа “гэр хороололд амины орон сууц барихад урт хугацаатай хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр ипотекийн зээл олгох” гэж нэмэх санал гаргасныг гишүүдийн олонх нь дэмжсэн юм.
Гэвч зарчмын зөрүүтэй зарим санал дэмжигдээгүй тул Байнгын хороо тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үедээ энэ асуудалд анхаарах чиглэлийг хуралдаан даргалагч өгөв. Мөн Улсын Их Хурал дахь МАН-ын бүлгийн дарга Д.Тогтохсүрэн хэлэлцэж буй асуудлаар чуулганы маргаашийн нэгдсэн хуралдаан хүртэл завсарлага авах хүсэлт гаргасныг хуралдаан даргалагч хүлээн авсан юм. Иймээс “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай” тогтоолын төслийн хэлэлцүүлгийг маргааш үргэлжлүүлэхээр болов.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөлд Макро эдийн засгийн бодлого, Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих салбаруудын бодлого, Бүс нутаг, хөдөөгийн хөгжил, байгаль орчны бодлого, Хуний хөгжпийг дэмжих нийгмийн бодлого, Засаглал, эрх зүйн шинэчлэл, гадаад бодлого, батлан хамгаалах салбарын бодлого гэсэн нийт 5 бүлэг, 20 зорилтын хүрээнд 118 бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгаж, зорилт, арга хэмжээ бүрийн шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, шаардагдах санхүүжилт, хөрөнгийн эх үүсвэр, урт болон дунд хугацааны хөтөлбөр, бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдсан байдал, хариуцаж хэрэгжүүлэх байгууллагыг зааж өгсөн байна.
Үндсэн чиглэлийн төсөлд тусгасан 20 зорилт, 118 арга хэмжээний хүрээнд нийтдээ 10 их наяд 216.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжүүлт хийхээс улсын төсвийн хөрөнгөөр 1 их наяд 325.5 тэрбум, гадаад эх үүсвэрээс 2 их наяд 111.9 тэрбум, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл болон хувийн хөрөнгө оруулалтаар 6 их наяд 174.2 тэрбум, бусад эх үүсвэрээс 604.7 тэрбум төгрөгөөр тус тус санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ. Дээрх зорилт, арга хэмжээнүүдийг бүрэн хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн бодит өсөлт 6 хувь, инфляцийн түвшин 8 хувиас ихгүй, төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх хэмжээ 5.1 хувиас ихгүй, ажилгүйдлийн түвшин 5.6 хувиас бага байх үр дүн гарна гэж Засгийн газар тооцсон байна.
 Дараа нь Засгийн газраас өнгөрсөн сарын 09-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төсөл болон “Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2019-2022 оны стратегийн баримт бичиг батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл-ийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Төсвийн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Чойжилсүрэн танилцуулсан юм.  

Байнгын хороо энэ сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хууль, тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх үед Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн талаар хуралдаанд оролцсон гишүүдээс санал гаргаагүй аж. Харин  “Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2019-2022 оны стратегийн баримт бичиг батлах тухай" Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Чойжилсүрэн тогтоолын хавсралтыг Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн шаардлагад нийцүүлэх үүднээс хавсралтын “Агуулга" хэсгийг хасаж, “Өмнөтгөл* хэсгийн нэрийг “Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2019-2022 оны стратегийн баримт бичиг” гэж өөрчлөх, мөн төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр найруулга, үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засвар хийх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжжээ.

Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн О.Баасанхүү, Б.Бат-Эрдэнэ, Л.Энх-Амгалан, Б.Баттөмөр нар Байнгын хорооны дарга болон Сангийн сайд, ажлын хэсгээс асуулт асууж тодруулан байр сууриа илэрхийлсэн юм. Ингээд уг хуулийн төсөлтэй хамт өргөн баригдсан “Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2019-2022 оны стратегийн баримт бичиг батлах тухай" Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн талаар Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хурааж дэмжин хууль тогтоомжийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Төсвийн байнгын хороонд шилжүүлснээр чуулганы өнөөдрийн үдээс хойших нэгдсэн хуралдаан өндөрлөлөө гэж Улсын Их Хурлын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс мэдээлэв.
 
 
Бусдад түгээх
  • gplus

Сэтгэгдэл үлдээх

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд olloo.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
ХХЗХ-ны журмын дагуу зvй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зvйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 772-01100 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдэлээ бичихХураах

тэмдэгтэнд багтааж бичнэ үү.
  • ХОМ ч яах вэ 2019-05-24 03:23:57
    ХОМ ч яах вэ. Яаж орлогоо 2 дахин нэмэгдүүлж чадсаныг нь л АТГ шалгах ёстой юм ш д. Даанч тэд юу хийх ёстойгоо ойлгохгүй л дээ
  • бАТАА 2019-05-24 02:35:36
    Жилийн 199 сая гэж аймшигтай их орлого биш л байна. Хамгийн гол нь 3 гайгүйхэн бизнес хийдэг, түүнээсээ орлого олдог хүн байна шүү дээ.