Хөрөнгөтнүүдийн цуваа буюу Төрийн нарийнуудын ХОМ
Яамдуудад хэрэгтэй ч юм шиг хэрэггүй ч юм шиг хоёр албан тушаал бий. Нэг нь дэд сайд, нөгөөх нь Төрийн нарийн бичгийн дарга. Яамныхаа дотоод асуудлыг "баздаг" нэлээдгүй эрх мэдэлтэй албан тушаал бол Төрийн нарийн бичгийн дарга. Хэдэн тэрбумын хаусанд амьдарч, хэдэн зуун саяар нь хадгаламжаа арвижуулдаг Төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг цувааг Төрийн нарийнууд тасалсангүй.Төрийн нарийн бичгийн дарга нар 2018 оны ХОМ-ээ дараах байдлаар өгчээ.

Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Даваасүрэн

  Нийт орлого:24 сая төгрөг
 Гэр бүлийн гишүүдийн орлого: 00
 Нийтийн орон сууц:2
 Зуслангийн байшин:1
 Авто зогсоол: 1
 Авто граж: 1
 Тээврийн хэрэгсэл: Lexus,570- 1,Volkswagen,Touareg- 1
 Газар: Эзэмших, 512 м2-1, Эзэмших, 6000 м2-1, Эзэмших, 694 м2-1
 Үнэт эдлэл: 30 сая төгрөг
 Хадгаламж /дотоод дахь данс/: 63 сая  төгрөг
Авлага: 15 сая төгрөг
Хөрөнгө оруулалт: Кеаро ХХК
 
 
Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Наранцогт

Нийт орлого: 64 сая төгрөг
Гэр бүлийн гишүүдийн орлого: 33 сая төгрөг
Нийтийн орон сууц:1
Зуслангийн байшин: 1
Тээврийн хэрэгсэл: Toyota,Harrier- 1
Газар: Эзэмших, га-2
Үнэт эдлэл: 40 сая төгрөг
Хадгаламж /дотоод дахь данс/:22сая  төгрөг
Авлага: 185 сая төгрөг
Зээл: 250 сая төгрөг
 

 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Баясгалан

  Нийт орлого: 27 сая төгрөг
 Гэр бүлийн гишүүдийн орлого: 15сая төгрөг
 Тээврийн хэрэгсэл: Lexus,RX 400- 1
 Газар: Өмчлөх, га-2
 Үнэт эдлэл: 15 сая төгрөг
 Хөрөнгө оруулалт: Опшенетикс ХК, Опшенетикс ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Рубикмайнд ХХК
 

 

БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Ц.Цэнгэл

Нийт орлого: 30 сая төгрөг
Гэр бүлийн гишүүдийн орлого: 89 сая төгрөг
Нийтийн орон сууц:1 / 1 тэрбум 200 сая төгрөгийн өртөгтэй/
Тээврийн хэрэгсэл: Toyota,Land Cruiser 200- 1
МАА: Хурдан удмын адуу-190, Хонь-140, Ямаа-100
Газар: Ашиглах, 1050м2-1
Хадгаламж /дотоод дахь данс/: Хос Далай Хас ХХК ХХК, ДСЦТС ХК, Хасвуу ХК, Кристал питер ХХК, Эрдэнэс таван толгой ХК
 

Батлан хамгаалахын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Х.Батбилэг

  Нийт орлого: 27 сая төгрөг
 Гэр бүлийн гишүүдийн орлого:18 сая төгрөг
 Нийтийн орон сууц:1
 Хашаа байшин: 1
 Газар: Эзэмших, 700м2-1, Өмчлөх, 0.07га-1
 Тээврийн хэрэгсэл: Mercedes Benz,G 500- 1
 МАА: Адуу-53, Үхэр-24
 Үнэт эдлэл: 135 сая төгрөг
 Хадгаламж /дотоод дахь данс/:33 сая  төгрөг
Зээл: 17 сая төгрөг
 
 
БСШУС-ын Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Баярсайхан

Нийт орлого:99 сая төгрөг
Гэр бүлийн гишүүдийн орлого: 9 сая төгрөг
Амины орон сууц: 1 /4 тэрбум 500 сая төгрөгийн өртөгтэй/
Газар: Эзэмших, м2-1
Тээврийн хэрэгсэл: BMW, - 1,Nissan,Juke- 1
МАА: Хонь-200, Үхэр-50, Адуу-10
Хадгаламж /дотоод дахь данс/: 500 мянган  төгрөг
Авлага: 180 сая төгрөг
Хөрөнгө оруулалт: Мэйдин Монголиа ХХК, Брэйнбрэнд ХХК, Амин Шийдэл ХХК
 

Зам тээвэр хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Батболд

  Нийт орлого:
28 сая төгрөг
 Гэр бүлийн гишүүдийн орлого:14 сая төгрөг
 Нийтийн орон сууц:1
 Үнэт эдлэл: 3 сая төгрөг
 Хадгаламж /дотоод дахь данс/:700 мянган төгрөг
 Зээл: 40 сая төгрөг
 Хөрөнгө оруулалт: Реска ХХК, Улсын Их Дэлгүүр ХК, Жигүүр транс ХХК ХХК, Эрдэнэс Тавантолгой ХК ХК
 
 

Барилга хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С. Магнайсүрэн

Нийт орлого:
35 сая төгрөг
Гэр бүлийн гишүүдийн орлого: 18 сая төгрөг
Нийтийн орон сууц: 2
Өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж гэх мэт:1
Газар: Эзэмших, 400 м2-1, Өмчлөх, 397 м2-1, Өмчлөх, 690 м2-1
МАА: Ямаа-100, Хонь-130, Үхэр-45, Хурдан удмын адуу-8, Адуу-75
Хадгаламж /дотоод дахь данс/: 44 сая төгрөг
Зээл: 200 сая төгрөг
Хөрөнгө оруулалт: Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК
 
 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаяр

  Нийт орлого
:21 сая төгрөг
 Гэр бүлийн гишүүдийн орлого: 7 сая төгрөг
 Нийтийн орон сууц:1
 МАА: Ямаа-12, Адуу-5, Үхэр-8, Хонь-58
 Хадгаламж /дотоод дахь данс/: 2 сая төгрөг
 Авлага: 34 сая төгрөг
 Хөрөнгө оруулалт: Эрдэнэс Тавантолгой ХК
 
 

Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Бямбадорж

Нийт орлого:
141 сая төгрөг
Гэр бүлийн гишүүдийн орлого: 22 сая төгрөг
Нийтийн орон сууц:5
Зуслангийн байшин: 1
Үйлчилгээний зориулалттай: 1
Хашаа байшин: 1
Гэр: 1
Авто граж: 2
Газар: Эзэмших, 03га-1, Эзэмших, 05га-1, Эзэмших, 290м2-1, Эзэмших, 687м2-1, Эзэмших, 699м2-2, Эзэмших, 700м2-3, Өмчлөх, 5000м2-14
Тээврийн хэрэгсэл: Toyota,Land Cruiser 200- 1
МАА: Хонь-509, Адуу-49, Ямаа-240, Үхэр-51
Үнэт эдлэл: 163 сая төгрөг
Хадгаламж /дотоод дахь данс/: 108 сая төгрөг
Авлага: 16 сая төгрөг
Зээл: 326 төгрөг
Хөрөнгө оруулалт: Лэнд мн ХК, Ноёхон загас ХХК, Хан элстий ХХК, Мөнхийн судар ХХК
 
 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Нандинжаргал


 Нийт орлого:
48 сая төгрөг
 Гэр бүлийн гишүүдийн орлого: 246 сая төгрөг
 Нийтийн орон сууц:5
 Авто зогсоол: 1
 Тээврийн хэрэгсэл: Lexus,570- 1
 Үнэт эдлэл: 446 сая төгрөг
 Хадгаламж /дотоод дахь данс/: 1 тэрбум 817 сая  төгрөг
 Хөрөнгө оруулалт: Рекрүт Мастер ХХК ХХК
 
 
 

Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга З.Мэндсайхан

Нийт орлого: 24 сая төгрөг
Гэр бүлийн гишүүдийн орлого: 21 сая төгрөг
Нийтийн орон сууц:2
Зусалнгийн байшин: 3
Авто граж: 1
МАА: Хурдан удмын адуу-25, Үхэр-92, Адуу-280
Газар: Өмчлөх, 430м2-1, Өмчлөх, 700м2-1
Үнэт эдлэл: 150 сая төгрөг
Хадгаламж /дотоод дахь данс/: 51сая  төгрөг
Авлага: 120 сая төгрөг
Зээл: 20 сая төгрөг
Хөрөнгө оруулалт: Ньюсувагт констракшн ХХК, Магнатайэрс монголиа ХХК, Вүүлховд ХХК
 
П.ГОО
Оллоо.мн
Бусдад түгээх
 • gplus

Сэтгэгдэл үлдээх

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд olloo.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
ХХЗХ-ны журмын дагуу зvй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зvйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 772-01100 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдэлээ бичихХураах

тэмдэгтэнд багтааж бичнэ үү.
 • zochin 2019-04-20 12:54:36
  tsengel ichij amydar tdadaxgyi bas dytuu bichij
 • зочин 2019-04-19 11:27:28
  Цэнгэл гуай одоо болоо биздээ.,Уул уурхайн яамны төрийн нарийн яахлаараа 1тэрбум хадгаламжтай бдаг юм бол.
 • уншигч  2019-04-19 06:42:09
  ийм их хөрөнгөтэй улс хувийн бизнесээ хийхгүй төрийн албарүү зүтгээд байнаа гэдэг чинь төрийн алба ийм их л мөлжүүртэй байдаг байхандаа
 •  2019-04-19 03:07:46
  ийм тарган тарган гахай төрийн зүг зүглэмээргүй юм биш үү: төрийн хөнжил лүү шургаад гахай болсон юм байна