Дүүргийн эмнэлгүүдийн хүүхдийн орны ачаалал хэвийн байна