ОХУ-тай улаанбурхан, улаанууд өвчний талаар хамтран ажиллана