Автобусны зогсоол дээр машинаа байрлуулбал жолоодох эрхийг нь хасна