Хөдөлмөрийн визээр АНУ-д очиж малчнаар ажиллах боломжтой гэв