Бүтээгдэхүүний хаяг, шошгын мэдээллийг хэрхэн таних вэ