Шүүхийн шийдвэр гараагүй байхад гүтгэлэг, төөрөгдөлд автахгүй байхыг уриалав