Ахмадын эрх ба төрийн үйлчилгээ уулзалт болж байна