Төмөр замын дуу бүжгийн чуулгад дарга тогтохгүй байна