Хавдартай хүүхдүүдийг ХСҮТ-өөс ЭХЭМҮТ рүү шилжүүлж эхэлжээ