Цаг агаарын нөхцөл байдалтай холбогдуулан орон сууцны халаалтыг шалгажээ