Алдсан хүн арван тамтай хэдий ч бохир гүтгэлэг хэрээс хэтэрлээ