15 293 өрхөд хөнгөлөлттэй үнээр сайжруулсан зуух борлуулахаар төлөвлөжээ