Хүмүүс яагаад комплаенсийн тухай ярих болов?
АНУ-ын Засгийн Газар Хятадын ZTE  компанийг хориг арга хэмжээ болон экспортын хуулийг зөрчсөн шалтгаанаар 1.19 тэрбум доллараар торгов.

243 тэрбум долларын мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй холбоотойгоор Данийн банкны гүйцэтгэх захирал огцорлоо2018-9 сар.

Дээрх кейсүүд нь комплаенсийг бүрэн хэрэгжүүлж чадаагүйгээс их хэмжээний торгуульд унаж, олон улсад нэр хүндээ алдсан бизнесийн байгууллагуудын тухай юм. 

Комплаенс гэдэг нь байгууллагын үйл ажиллагаанд үндсэн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх, ажил үйлчилгээ үзүүлэхдээ мэргэжлийн стандартыг баримтлах, гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх тухай ойлголт юм. Мөн дан ганц хууль, эрх зүйгээр хязгаарлагдахгүй шударга байдал, ёс зүйн асуудлыг хамардаг.

Банк, санхүүгийн байгууллагуудын хувьд комплаенсийг хэрэгжүүлэх нь хувь нийлүүлэгч, банкны ажилтнууд, харилцагч болон гадны түнш, хөрөнгө оруулагчдын итгэл үнэмшлийг бэхжүүлэх, нэр хүндийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чухал ач холбогдолтой.

Манай улсад мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, комплаенсийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг зөвхөн банк, санхүүгийн байгууллагуудад бус бизнес эрхэлж буй бүх байгууллага, компанид хангуулах үүднээс Монголбанк, Монголын Банкны Холбооны дэргэдэх Комплаенсийн Мэргэжлийн Зөвлөл, арилжааны банкуудтай хамтран жил бүр “Комплаенсийн Форум” арга хэмжээг зохион байгуулдаг уламжлалтай.

2018 оны хувьд Голомт банк тус арга хэмжээг зохион байгуулсан бөгөөд форумаар мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, комплаенсийн асуудал болох компанийн засаглал, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, ёс зүй зэрэг асуудлыг хэлэлцэж, оролцогчдод гадаад, дотоодын мэргэжилтнүүдийн туршлагаас хуваалцах боломжийг олгосноороо онцлог боллоо.  

Комплаенсийг нэвтрүүлээгүйгээс байгууллагуудын нэр хүнд унах, торгуул, акт тавигдах, тусгай лицензээ хураалгах хүртэл арга хэмжээ авагддаг учраас хувийн хэвшлийнхэн, аж ахуй нэгжүүд энэ асуудлыг сонсоод өнгөрөх бус ухамсарлан ойлгож, комплаенсийг олон улсын түвшинд хэрэгжүүлэх шаардлага байгааг “Комплаенсийн Форум 2018” арга хэмжээ онцоллоо.
Бусдад түгээх
  • gplus