Монголд хог хаягдлыг дахин боловсруулах анхны бүтээл гарлаа