Өнөөдөр сондгой дугаараар төгссөн автомашин замын хөдөлгөөнд оролцоно