БСШУС-ын сайд төрийн өмчит их дээд сургуулиуд дээр ажиллалаа