Фэйсбүүкээр бүлэглэн залилан хийдэг этгээдүүдийг илрүүлжээ