“Номин”-гийн Баярсайхан тусгай хамгаалалттай бүсээс байшингаа хэзээ авах вэ