АШУҮИС-ийн захирал асан Г.Батбаатар шүүхэд ханджээ