ХУД-ийн гол дагуух зарим барилгын гараашид ус оржээ