Баярын өдрүүдэд эрүүл мэндийн байгууллагууд 24 цагаар ажиллана