Азийн манлайлагчид гамшгийн эрсдэлийг бууруулах бодлогыг тодорхойлно