Е.Сагсай: Миний ялласан хэргүүдээс хамгийн хэцүү нь П.Даш генералын хэрэг байлаа