Энэ сард багтаан сургууль, цэцэрлэгийн барилгын ажлыг эхлүүлнэ