Зургаан хүнийг Элчин сайдаар томилуулахаар дэмжлээ