МУИС-ийн түр орлон гүйцэтгэгчийг авлигын хэргээр шалгаж байна