Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Олон улсын стратегийн Азийн түншлэлийн хурал эхэллээ