Такси нэрээр дээрэм хийдэг бүлэг этгээдийг илрүүлэв