Хаягийг нь хакердаж мөнгө гуйдаг этгээдүүдийг илрүүлэв