Монгол, Хятадын сэтгүүлчдийн IX форум Өмнөговь аймагт болно